Gemeente Toerisme Damme

Damme geeft tijd.

Damme is een schitterende, historische plek in een natuurlijke omgeving waar de inwoners en bezoekers de tijd moeten vinden om uit de drukte, uit de oppervlakkigheid te treden en op zoek te gaan naar de dingen die echt belangrijk zijn in het leven.

Damme wil tijd geven om naar de kern der dingen te gaan: tijd om te ontmoeten, ontdekken en ontplooien. Deze kernbegrippen zijn relevant voor vele domeinen zoals cultuur, sport, economie, toerisme, leefmilieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit, onderwijs, …

Damme heeft een verscheidenheid van acht levende woonkernen en ruimte met bijzondere recreatieve mogelijkheden.

Het stadsbestuur begeleidt Damme tot een plek waar zij die er wonen en zij die er komen, kwaliteitsvol de tijd hervinden die hen gegeven is. De stad streeft een beleid na waar kwaliteit en duurzaamheid centraal staan.

Deel deze pagina

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be

Vandaag

open 14.00-17.00 uur

Morgen

open 14.00-17.00 uur