Gemeente Toerisme Damme

Stadhuis

Het stadhuis van Damme werd gebouwd tussen 1464-1468, ter vervanging van het vroegere Schepenhuis en de Hallen.

Godevaert De Bosschere, een Brabantse bouwmeester, ontwierp het nieuwe stadhuis. Het gebouw, in Brabantse gotiek, behield zijn tweeledige functie: beneden het hallengebouw voor de handelsactiviteiten en stapelplaats, de bovenverdieping voor de administratie, het bestuur en de rechtspraak.

Gemeenteraadszittingen vinden plaats in de Vierschaere. De burgerlijke trouwplechtigheden van de Damse gemeenschap gaan door in de Raadszaal. De Vierschaere wordt eveneens gebruikt als museum- of tentoonstellingsruimte en voor officiële ontvangsten. De Hallenzalen, op de benedenverdieping worden ter beschikking gesteld aan derden voor recepties, banketten, ontvangsten e.d.

Bij de laatste restauratie, 1978-1982, door Luc en Piet Viérin uit Brugge, heeft men zoveel mogelijk de 15de eeuwse bouwindeling gerespecteerd.

De zes nisbeelden stellen Filips van Elzas, Johanna en Margareta van Constantinopel, Filips van Thiette, Karel de Stoute en Margareta van York voor. Op de rechterhoek hangen 2 justitiestenen. Het intact stadsuurwerk dateert van 1459. Merkwaardige balksleutels in de Vierschaere en de Raadszaal.

In het torentje van het stadhuis hangen twee van de oudste klokken uit Vlaanderen. Ze dateren van 1392 en 1398. Er moet hier al vroeg een automatisch klokkenspel geweest zijn: er bleef immers een kleine speeltrommel uit de 16de eeuw bewaard. Onder de impuls van kunstsmid Frans W. Van Hinsberg kwam er in 1960 een lichte beiaard met 25 klokjes (Petit & Fritsen), samen goed voor iets meer dan 1100 kilogram. Tussen 1986 en 1994 werd de klokkenreeks uitgebreid met Eijsbouts-klokken tot drie octaven (39 klokken).

Deel deze pagina

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be

Vandaag

open 9.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur

Morgen

open 9.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur