Gemeente Toerisme Damme

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over hoe Stad Damme omgaat met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal Stad Damme de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Belgische privacywet van 8 december 1992, en vanaf mei 2018 de Europese privacyverordening (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL). 

Stad Damme verwerkt uw persoonsgegevens 

Stad Damme verwerkt voor de uitvoering van de verschillende stedelijke taken persoonsgegevens van burgers. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als u bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we uw gegevens. U mag als ‘klant’ van Stad Damme verwachten dat de medewerkers zorgvuldig omgaan met uw gegevens. 

Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor de stedelijke dienstverlening. 

In uw contacten met het stadsbestuur verstrekt u persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 

Stad Damme gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze zelf heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om u andere informatie toe te zenden, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven. 

Ook zal Stad Damme uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Dat is het geval voor (adres)gegevens opgenomen in het rijksregister en het bevolkingsregister. 

Welke rechten heeft u? 

U heeft het recht Stad Damme te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Stad Damme zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u Stad Damme verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Stad Damme in ieder geval binnen vier weken reageren. 

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens, heeft u ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). 

U heeft het recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. 
Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan u contact op te nemen met stadsbestuur@damme.be.
Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften. 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als u van mening bent dat Stad Damme de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft. 

Foto's (portretrecht) 

Tijdens publieke evenementen worden overzichtsfoto's gemaakt. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy. 

Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret. U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw foto. Hiervoor neemt u het best contact op met communicatie@damme.be.

Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op de website, in een nieuwsbrief of op sociale media. Bij het akkoord verklaren van deze privacy clausule verklaart u zich eveneens akkoord met het nemen en publiceren van dergelijke foto's. 

Beveiliging 

Stad Damme heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik. 

Gegevens verzameld via de website kunnen worden gebruikt voor opsporing als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals wettelijk bepaald. 

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Ze kunnen enkel door een specifieke website worden gelezen. De informatie verzamelt via een cookie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van een website. 

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. 

Welke cookies worden door deze website gebruikt:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. 

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen. 

Performatie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. 

Contactinformatie

Wij spannen ons in om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt ons altijd contacteren indien u vragen heeft rond dit privacybeleid of de gegevens die wij van u verzamelen of verwerken, door een e-mail te sturen naar stadsbestuur@damme.be

Stad Damme

Vissersstraat 2A

8340 Damme

T 050 28 87 30

stadsbestuur@damme.be 

Wijziging privacyverklaring

Stad Damme kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 14 mei 2018.

Deel deze pagina

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be
Vandaag
open 9.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur

Voor professionals