Gemeente Toerisme Damme

Natuurgebied Verbrand Fort

In 1703, tijdens de Spaanse Successieoorlog, leggen Franse troepen de redoute “Verbrand Fort” aan. De redoute behoorde tot het klassieke type van een vierkante redoute met een gracht, een voorwal en een verdedigingswal. In het midden stond een houten uitkijktoren, die nu afgebrand is, vandaar de naam Verbrand Fort.

Het fungeerde als één van de voorposten van het grotere Fort van Beieren.

Natuurreservaat

Dit natte weiland met een opvallende verhevenheid in het midden, werd in 2001 omwille van zijn cultuurhistorische en natuurwaarden aangekocht door Wielewaal Brugge. Nu is het een beschermd natuurgebied in beheer van Natuurpunt Damme. De resten van de omwallingsgracht herbergen nog een zeer interessante water en oevervegetatie. Ganzen, water en weidevogels komen er graag foerageren.

Deel deze pagina

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be
Vandaag
open 13.00-17.00 uur

Voor professionals