BASTIONSZONDER GRENZEN
Lees meer
Gemeente Toerisme Damme

Bastions zonder Grenzen

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) liet heel wat sporen na in het landschap van de Zwinregio: steden werden versterkt; forten, schansen, linies dienden om de vijand tegen te houden; gebieden werden onder water gezet.

Tussen 1617 en 1620 werd het centrum van Damme versterkt met een omwalling in de vorm van een zevenster. De omwalling is tot de dag van vandaag beeldbepalend voor de stad.

Ook elders, bijvoorbeeld in het door de Staatsen veroverde gebied tussen de Braakman en het Zwin, werden initiatieven genomen om strategisch gelegen plaatsen en locaties te versterken met diverse typen verdedigingswerken. Maar zelfs na tachtig jaar strijd lag de grens tussen de Noordelijke (‘Staatsen’) en Zuidelijke (‘Spaansen’) Nederlanden nog niet vast. Er volgden een reeks kortere oorlogen, zoals de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) en de Oostenrijkse Successieoorlog (1742-1748).

De stad Damme, de gemeente Sluis en het museum Het Bolwerk te IJzendijke organiseren in 2020 een aantal tentoonstellingen over de vestingbouw in de 16de tot de 18de eeuw. De focus ligt hierbij vooral op de versterking van de stedelijke kernen: Hoe ziet zo’n versterking eruit? Hoe gaat men tewerk bij de aanleg? Gebruiken Staatse en Spaanse ingenieurs dezelfde technieken, kregen ze een zelfde opleiding? Wat is er nog zichtbaar van de vestingen en hoe gaan we vandaag om met dit stuk militair erfgoed? 

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be
Vandaag
open 9.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur

Voor professionals