Gemeente Toerisme Damme

Neogotisch complex

Vivenkapelle vormt een kleine gemeenschap die vanaf de middeleeuwen gegroeid is rond een kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw. Het bestaan van Vivenkapelle gaat terug tot de 14de eeuw. In 1350 krijgt Heindric Braderic, heer van Viven, de toelating om deze kapel te bouwen. In de 19de eeuw schonk een kapitaalkrachtige familie uit Brugge aan Vivenkapelle de nodige middelen om de kapel uit te breiden tot een neogotisch complex. De ontwerper is Baron Jean-Baptiste de Bethune. Dit neogotisch parochiecomplex is beschermd als monument en bestaat uit een kerk, een pastorie, een broederklooster met jongensschool en een zusterklooster met meisjesschool.

Het complex is enkel toegankelijk met gids. 

Gidsbeurt hier aanvragen

Deel deze pagina

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be
Vandaag
open 9.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur

Voor professionals