Gemeente Toerisme Damme

De Smokkelaar

Dit beeld is vooral bedoeld voor de generatie die niet zo vertrouwd is met de tijd toen er nog grensposten waren en volop gesmokkeld werd.

Het beeld toont ons een silhouet van een persoon gehuld in een zware mantel met kap. Allerlei uitstulpingen steken op de rugzijde uit de mantel. Op de uitstulpingen zijn teksten ingekapt, benamingen van smokkelwaar zoals BOTER, MARGARINE, VEE, VLAS, SUIKER, PETROLEUM, SIGARETTEN, ALCOHOL, ZEEP, ZOUT, TABAK.

De mantel wordt voorgesteld als een licht voorovergebogen figuur in beweging. De mantel is een middel om dingen te verbergen maar geeft ook de houding en de vluchtende beweging van de smokkelaar weer.

De voorzijde van het figuur is een uitgehold silhouet van een persoon.
De smokkelaar is iemand die opereert in schimmige omstandigheden, buiten het zicht van de gemeenschap, verdoken en probeert te ontkomen als het te heet wordt onder de voeten. Vandaar de uitholling aan de voorzijde.
De toeschouwer kan in het beeld plaatsnemen en zich figuurlijk vereenzelvigen met het beeld.

In dit uitgeholde vlak zijn synoniemen voor het woord ‘smokkelaar’ gekapt: SLUIKER, SMOKKELAAR, RUNNER, BLAUWER, PUNGELAAR. Door het gebruik van deze teksten krijgt het beeld tevens een educatieve meerwaarde.

Smokkelen was winstgevend als je niet opgepakt werd, maar wel niet wettelijk en zelfs ook gevaarlijk. Smokkelwaar kopen of helen, kon aanlokkelijk zijn voor mensen die het niet al te breed hadden. Evengoed een lukraak handeltje voor durfallen.

Met dit beeld willen we een eigentijdse voorstelling geven van wat er zich vroeger in deze omgeving en gemeenschap heeft afgespeeld. 

ontwerp en beeldhouwwerk: Karel Van Roy
schriftbeeldhouwwerk: Frank Ranson

Deel deze pagina

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be
Vandaag
gesloten

Voor professionals