Gemeente Toerisme Damme

Starten met een toeristisch logies

De omgevingsvergunning

Om je logies te kunnen uitbaten, moet je in de meeste gevallen beschikken over een omgevingsvergunning (de opvolger van de bouwvergunning). Dat is onder meer zo als je een constructie optrekt, verbouwt of de functie van een gebouw wijzigt. Of je een omgevingsvergunning krijgt, hangt sterk af van de ruimtelijke plannen die van kracht zijn op de plaats van jouw (gepland) logies. In ruimtelijke plannen regelt de stad welke activiteiten waar op hun plaats zijn.

> contactgegevens en meer info over de omgevingsvergunning

 

Het logiesdecreet kort samengevat

Sinds 1 april 2017 is het vernieuwde Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen en elk logies moet je ook verplicht aanmelden.

Elk toeristisch logies waar je mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen inzake brandveiligheid en kwaliteit.

  1. Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. De uitbater bezit een brandveiligheidsattest dat dit aantoont.
  2. De voor toeristen toegankelijke ruimtes van het toeristisch logies moeten voldoende proper en onderhouden zijn.
  3. Je beschikt als uitbater over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én de uitbating. Die dekt alle schade die jij of je aangestelden veroorzaken bij de exploitatie van het toeristisch logies.
  4. De uitbater of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven.
  5. Je beschikt als uitbater over een eigendomsbewijs, of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten.
  6. Je biedt het logies aan voor minstens één overnachting (dus niet per uur).
  7. Je stelt als uitbater informatie ter beschikking van de toerist en communiceert waarheidsgetrouw over jouw logies.

Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform.

Het logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in twee categorieënkamergebonden logies en terreingebonden logies. Elk met een beperkt aantal algemene exploitatienormen. Voldoet jouw logies aan de voorwaarden van één van de twee categorieën, dan mag je het uitbaten als 'logies'. Als uitbater kies je zelf welke categorie, in functie van de kenmerken van je logies.

Wil je in de promotie een beschermde benaming gebruiken, dan moet jouw logies voldoen aan de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van die benaming zodat het de verwachtingen van de bezoekers inlost. In het logiesdecreet bestaan er zeven beschermde benamingen: hotel, b&b, vakantiewoning, hostel, camping, vakantiepark, camperterrein.

Per beschermde benaming is een (vrijwillige) erkenning mogelijk. Je kan ook een erkenning vragen voor een 'logies', dus een verblijf waar je geen beschermde benaming gebruikt. Als je een erkenning aanvraagt, komt een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen langs voor een plaatsbezoek en adviserend gesprek. Het erkenningsschild aan je muur en op je website, nieuwsbrief of drukwerk is een kwaliteitslabel dat vertrouwen wekt. De erkenning geeft ook toegang tot de logiessubsidies, het toegankelijkheidslabel, ...

Erkende hotels, B&B's, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kunnen een comfortclassificatie (sterren) krijgen. Voldoen ze aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van een specifieke benaming, dan krijgen ze sowieso één ster. Voor de volgende sterren zijn er dan bijkomende comfortvereisten. Voor logies zonder beschermde benaming en voor hostels en camperterreinen is er dus geen comfortclassificatie. Een uitbater kan zijn logies ook met meer dan één benaming laten erkennen als het voldoet aan de overeenkomstige normen.

Het logiesdecreet geldt niet voor jeugdverblijven, bivakplaatsen, festivalcampings, gratis logies, verhuur uitsluitend in besloten kring (familie en vrienden), paalkamperen ...
Het logiesdecreet regelt ook geen zaken die al in een andere regelgeving voorkomen, zoals ruimtelijke ordening, fiscaliteit, misleidende reclame ... Uiteraard moet het logies hier wel aan voldoen.

 

Belasting op de overnachtingen in toeristische logies

Met ingang van 1 september 2020 wordt een belasting geheven op het verstrekken van logies aan personen in daartoe uitgeruste gelegenheden zoals hotels, gastenkamers, vakantiewoningen en vakantielogies. De belasting bedraagt 2,00 euro per persoon per overnachting.

> meer informatie over de belasting op de overnachtingen in toeristische logies

Deel deze pagina

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be
Vandaag
open 9.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur

Voor professionals