Gemeente Toerisme Damme

Natuurreservaat De Stadswallen

Toen Damme in de zestiende eeuw strategisch kwam te liggen tussen de vijandelijke vesting Sluis en Brugge, werd het tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) als vesting uitgebouwd.

De hoofdwal is opgebouwd volgens het Oud-Nederlandse Stelsel en bestond uit zeven bastions verbonden met courtines. Men legde een tweede wal aan en een buitengracht, die bestond uit ravelijnen en halve manen door een bedekte weg verbonden.

Tijdens de Spaanse successieoorlog werd een hoornwerk richting Sluis toegevoegd.

 

Natuurreservaat


Op het einde van de 18de eeuw worden de gronden die tot de vesting behoren, openbaar verkocht. Men nivelleert de wallen. Wat overblijft zijn lichtglooiende hellingen die als weiland of akker dienen. Her en der worden gedeelten van de grachten gedempt.

Vanaf 1982 koopt de toenmalige vereniging Belgische Natuur- en Vogelreservaten gedeelten van de stadswallen aan. Nu heeft de ondertussen tot Natuurpunt omgedoopte vereniging reeds meer dan de helft in eigendom of beheer.

Door een deskundig beheer van het reservaat vinden we er een waardevolle verscheidenheid aan biotopen: open water, drijftillen, moeras- of broekbos, rietvelden hakhoutbos, hooilanden en vochtige weiden. Het geheel biedt aan tal van planten en dieren een veilig – al of niet tijdelijk – onderkomen, dit in een uniek historisch kader.

Het beheer van het reservaat is niet enkel gericht op het behoud en het verbeteren van de aanwezige natuurwaarden, maar wil ook de 17de eeuwse wallen in stand houden en waar mogelijk herstellen.

Op verschillende plaatsen heeft Natuurpunt al gedeelten van de oude omwalling in hun oude glorie hersteld. Het voorlopig laatste project bevindt zich op de site 'd’ Oude Schaapskooi’.

Doorheen de site loopt een educatief wandelpad. Infopanelen laten de bezoeker kennismaken met zowel cultuurhistorische als ecologische aspecten.

 

Deel deze pagina

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be
Vandaag
gesloten

Voor professionals

Venster sluiten

Corona Covid-19

In het belang van de volksgezondheid neemt de Belgische Overheid een reeks maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Vanaf 14 maart 2020 om middernacht tot en met 3 april 2020 worden alle vrijetijdsactiviteiten, ook in Damme, opgeschort. Zo worden alle evenementen, ongeacht hun grootte of locatie geannuleerd. Het Uilenspiegelmuseum wordt gesloten. Ook alle restaurants en cafés worden gesloten. Alle winkels blijven op weekdagen geopend, tijdens het weekend gaan enkel de winkels voor levensmiddelen, apotheken en winkels in dierenvoeding open.

Het infokantoor van Visit Damme, het Uilenspiegelmuseum en het Postpunt blijven gesloten tot en met 3 april 2020.

Visit Damme blijft telefonisch, per e-mail of via sociale media wel bereikbaar.

Visit Damme
+32 50 28 86 10
toerisme@damme.be
www.visitdamme.be
VisitDamme

Neem toch zeker een kijkje op onze website voor heel wat inspiratie voor een individuele wandeling of fietstocht in de frisse lucht door het mooie Damse landschap.

Maatregelen naar aanleiding van Corona Covid-19