Gemeente Toerisme Damme

Natuurreservaat Romboutswerve

Laaggelegen gronden die omstreeks 1200 tegen de zee beschermd werden. De bultige graslanden worden doorsneden door de Romboutswerveader en tal van afwateringssloten, veelal begrensd door drassige stroken. In de winterperiode is het een uitverkoren pleisterplaats voor ‘vriezeganzen’ (brandgans, rietgans, grauwe gans). Typische weidevogels zoals kievit, grutto, slobeend en scholekster, maar ook torenvalk, steenuil, en bosrietzanger komen er tot broeden.

Deel deze pagina

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be
Vandaag
open 9.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur

Voor professionals