Gemeente Toerisme Damme

Natuurrreservaat Sint-Donaaspolder

Weidevogelreservaat dat gedeeltelijk gelegen is op de restanten van het Fort Sint-Donaas dat in 1605 werd aangelegd.

Het leunt aan tegen de oude kleiputten van Hoeke/Lapscheure. Het is in trek als broedgebied voor o.a. grutto, bruine kiekendief en bergeend. In de zomer broed hier ook de boomvalk en de zomertortel.

Het reservaat is een groeiplaats voor de nog zeldzame veldgerst. Op een lager gelegen gedeelte vind men o.a. rode waterereprijs en kamgras. De zuidelijke zijde wordt begrensd door een struweel met meidoorn, sleedoorn en hondsroos.

Deel deze pagina

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be
Vandaag
open 9.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur

Voor professionals