Gemeente Toerisme Damme

Natuurrreservaat Sint-Donaaspolder

Weidevogelreservaat dat gedeeltelijk gelegen is op de restanten van het Fort Sint-Donaas dat in 1605 werd aangelegd.

Het leunt aan tegen de oude kleiputten van Hoeke/Lapscheure. Het is in trek als broedgebied voor o.a. grutto, bruine kiekendief en bergeend. In de zomer broed hier ook de boomvalk en de zomertortel.

Het reservaat is een groeiplaats voor de nog zeldzame veldgerst. Op een lager gelegen gedeelte vind men o.a. rode waterereprijs en kamgras. De zuidelijke zijde wordt begrensd door een struweel met meidoorn, sleedoorn en hondsroos.

Deel deze pagina

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be
Vandaag
gesloten

Voor professionals

Venster sluiten

Corona Covid-19

In het belang van de volksgezondheid neemt de Belgische Overheid een reeks maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Vanaf 14 maart 2020 om middernacht tot en met 3 april 2020 worden alle vrijetijdsactiviteiten, ook in Damme, opgeschort. Zo worden alle evenementen, ongeacht hun grootte of locatie geannuleerd. Het Uilenspiegelmuseum wordt gesloten. Ook alle restaurants en cafés worden gesloten. Alle winkels blijven op weekdagen geopend, tijdens het weekend gaan enkel de winkels voor levensmiddelen, apotheken en winkels in dierenvoeding open.

Het infokantoor van Visit Damme, het Uilenspiegelmuseum en het Postpunt blijven gesloten tot en met 3 april 2020.

Visit Damme blijft telefonisch, per e-mail of via sociale media wel bereikbaar.

Visit Damme
+32 50 28 86 10
toerisme@damme.be
www.visitdamme.be
VisitDamme

Neem toch zeker een kijkje op onze website voor heel wat inspiratie voor een individuele wandeling of fietstocht in de frisse lucht door het mooie Damse landschap.

Maatregelen naar aanleiding van Corona Covid-19