Gemeente Toerisme Damme

Natuurreservaat Platte Kreek

De Platte Kreek is mee opgenomen in het als landschap beschermde Krekengebied van Lapscheure, dat zich uitstrekt langs weerszijden van de N49 Knokke-Antwerpen. Het bestaat uit een rietveld met drijftilallures, een drassig stuk weiland en een poldersloot die beide partijen scheidt. De brede rietkraag, het open water, de slijkplaten, de oneffen hellingen en de hoger gelegen weilanden bieden een zeer gevarieerd van biotopen. Het reservaat is rijk aan (brak)waterplanten, watervogels, steltlopers en rietvogels.

De gehele omgeving van het dorpje Lapscheure is met zijn vele kreekrestanten, de omgeving van de Blauwe Sluis, oude dijken, robuuste knotwilgen en ingepolderde gronden een paradijs voor wandelaars en fietsers.

Deel deze pagina

Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 3 8340 Damme Tel.+32 (0)50 28 86 10 toerisme@damme.be
Vandaag
open 13.00-17.00 uur

Voor professionals